Peter-boken

”Peter - fiskeren som ble menneskefisker” er en duplobok hvor Peter forteller sin spennende historie og pinse blir et høydepunkt på veien til å bli menneskefisker. Peter og de andre Duplo-disiplene får oppleve fantastiske ting sammen med Jesus, men Jesus gir dem et stort og umulig oppdrag. Hvordan skal de klare det?

Boken er beregnet på barn mellom 7 og 11 år og finnes på bokmål.

Boken berører følgende tema: Pinse, Den Hellige Ånd, disippelskap, helbredelser og under, nattverd, Jesu død og oppstandelse og misjonsbefalingen.

Her er noen klipp fra boken: