side01
side02
side03
side04
side05
side06
side07
side08
side09
side10
side11
side12
side13
side14
side15
side16
side17

Peter og den første pinsedagen

Denne historien er et utdrag fra boken om Peter. Historien kan brukes privat,
i menigheter eller andre grupper.

Det tar ca. 10 minutter å lese historien.

Du kan bestille hele boken i nettbutikken eller ved å sende en
e-post til post@barabbasforlag.net.

NB. Kopiering er forbudt uten tillatelse fra Barabbas Forlag!

© 2020 Barabbas Forlag

© 2019 Barabbas forlag