Peter-samling

Peter-historien egner seg godt som et breddetiltak innenfor Trosopplæringen. Det er utarbeidet et forslag til en årlig samling for 7/8/9-åringer.


Her kan du lese om hvordan en Peter-samling for 9-åringer kan gjennomføres.

Personlig invitasjon

Alle får en koselig invitasjon i posten.

Velkomst og sanger

Hver enkelt tas imot ved døren. Samlingen starter med en frisk sang

Historien om Peter

Første del av historien begynner med at Peter får møte Jesus og han får oppleve den største fiskefangsten i sitt liv. Peter blir med Jesus for å lære å bli menneskefisker. Han kjenner seg veldig modig, helt fram til han blir redd og svikter Jesus. Da Jesus dør på korset, tror han at alt er ødelagt. Overraskelsen og gleden er ubeskrivelig når det går opp for Peter at Jesus har blitt levende igjen!

Andre del av historien starter med oppstandelsen. I noen uker får Peter igjen være med Jesus. Så får han og de andre disiplene et umulig oppdrag. Hvordan skal de klare det? Pinsen blir svaret på det umulige i oppdraget. Gud gir Den Hellige Ånd til Peter og de andre. Den Hellige Ånd blir deres hjelper, av ham får de kraft og veiledning til å være menneskefiskere.

Mat

Det er alltid kjekt med noe godt å spise. Det kan være gullfisker og saft.
Denne gangen valgte vi himmelsk lapskaus og is :-)

Aktivitetsløype

Barna deles inn i grupper. Hver gruppe skal innom 4 poster..

Barna legger den sammenbrettede blomsten forsiktig ned på vannoverflaten, med bladene opp. Etter noen minutter åpner blomstene seg og teksten kommer til syne. Barna får blomsten sin med hjem, samt en ekstra som de kan legge i vann hjemme.


Barna får spørsmål fra første delen av historien. De får lov å bla i bøkene for å finne svarene.

Barna får to pappkrus og et sugerør. Det ene kruset fylles med gullfisk. Barna bruker sugerøret til å fiske. De får tak i gullfiskene ved å suge dem fast med sugerøret. Fiskene flyttes mellom de to pappkrusene. Etterpå kan fiskene spises hvis en liker "fisk" :-).

Barna sitter i en ring og får høre om hva bønn er. Bønn er å snakke med Gud. Vi kan si ting til Gud, stille eller høyt. Gud hører når vi snakker til ham. Vi kan også høre når Gud snakker til oss. Det kan være som en liten, forsiktig tanke eller et bilde eller en drøm. Steinen sendes rundt i ringen. Den som får steinen kan be det som han tenker til Gud, høyt eller inni seg.

Quiz

Barna får spørsmål fra den siste delen av historien. Denne quiz'en er laget i Kahoot og barna får låne nettbrett fra kirken. Dette var veldig populært og skapte stor stemning!

Bønn

Vi bad en kort felles bønn. Noen ganger gjør vi dette i forbindelse med lystenning.

Peter-bok

Til slutt får alle barna hver sin Peter-bok. Da kan de lese historien om igjen hjemme og dele den med familien sin. Boken mottas med glede og takknemlighet :-)

(Bildene er hentet fra en Peter-samling i Ræge menighet; publisert med tillatelse)